Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Sundsvall 2019

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart: 7 mars

Al, björk och ek

Mätstart: 7 mars

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

 

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2019-03-12