Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Umeå 2020

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Al, björk samt sälg och viden

Mätstart: 20 februari

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2020-06-18