Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Visby 2018

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och viden

Mätstart: 9 februari

Al, björk och ek

Mätstart: 9 februari

Gräs, gråbo och malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2018-09-14