Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Visby 2024

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

​Mätstart: 29 januari. Tekniskt fel: 28-29 mars, 12-15 april.

Hassel, alm, sälg och viden

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2024-04-18