Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Du är här:

Halter

I våra pollenprognoser omvandlas värdet av antalet räknade pollen till någon av de fyra mängdklasserna: låga, måttliga, höga eller mycket höga halter av pollen.

De pollen som registreras vid mätningarna identifieras och räknas till antal och omvandlas sedan till att motsvara en viss mängd pollen per kubikmeter luft och dygn. Till exempel betyder värdet 205 för ett visst pollenslag att under det angivna dygnet registrerades 205 pollen per kubikmeter luft.

Mängder och värden för halterna

Samma mängdklass (till exempel "måttliga halter") har olika gränsvärden för träd och örtartade växter. Detta hänger ihop med deras olika förmåga att sprida sitt pollen.

Pollen som släpps från träd fångas lättare upp av vind och transporteras därför längre än pollen från gräs och örter som släpps nära marken.

Gränsvärden för olika mängdklasser och växtslag

Låga halter

Måttliga halter

Höga halter

Mycket höga halter

Träd och buskar

 

Al (Alnus)

1-10

11-100

101-1000

>1000

Alm (Ulmus)

1-10

11-100

101-1000

>1000

Björk (Betula)

1-10

11-100

101-1000

>1000

Bok (Fagus)

1-10

11-100

101-1000

>1000

Ek (Quercus)

1-10

11-100

101-1000

>1000

Hassel (Corylus)

1-10

11-100

101-1000

>1000

Sälg och viden (Salix)

1-10

11-100

101-1000

>1000

 

Gräs och örter

 

Gråbo (Artemisia)

1-10

11-30

31-100

>100

Gräs (Poaceae)

1-10

11-30

31-80

>80

Malörtsambrosia (Ambrosia)

1-10

11-30

31-100

>100

 

Mögelsporer

 

Alternaria

1-20

21-100

101-1000

 

Cladosporium

1-2000

2001-4000

4001-10000

>10000


Vad betyder stor risk?

Är förhöjd risk för höga halter samma sak som måttliga halter? Nej, inte riktigt. När vi gör prognoser för pollensituationen i hela landet gör vi i stället en bedömning av risken för höga halter, och om den är liten, förhöjd eller stor.

Mer om risknivåerna

Sidan uppdaterad 2016-03-02
Sidan uppdaterad 2016-03-02