Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Liten pollenskola - gran & tall

Sjätte delen och nu är det dags för gran och tall. När tall och gran släpper sina pollen blir de flesta ytor utomhus fulla av gult damm. Det beror inte bara på att de släpper mycket pollen, de har också bland de största pollenkornen i växtvärlden.

Tall - Pinus sylvestris Foto: Pia ÖstenssonFörstora bilden

Tall - Pinus sylvestris Foto: Pia Östensson

Barrträd

Gran (Picea) och tall (Pinus) tillhör familjen tallväxter (Pinaceae). De är vintergröna barrträd och förekommer i hela Sverige. Barrträden har egentligen inte blommor utan hon- och hankottar men för enkelhetens skull säger vi för det mesta att de blommar när de släpper pollen.

Pollen

När tall och gran släpper sina pollen blir de flesta ytor utomhus fulla av gult damm. Det beror inte bara på att de släpper mycket pollen, de har också bland de största pollenkornen. Gran börjar ofta släppa sina pollen i mitten av maj och strax därefter sprider tallen sina pollen. Granen blommar inte lika rikligt varje år. På hösten kan man vissa år se att granarna är översållade av kottar så kallade kotteår, då har vi oftast också uppmätt höga halter av granpollen. Tallen däremot blommar rikligt i stort sett varje år och halterna av tallpollen kommer ofta upp i mycket höga halter.

Gran släpper pollen. Filmat av Yessenia Rojas Sepulveda


Allergier mot gran- och tallpollen är ovanligt men den stora mängd partiklar kan ändå irritera både allergiker och ickeallergiker. Och de som funderar på att måla hus och trädgårdsmöbler, tvätta fönster eller bilen gör nog bäst i att vänta tills pollenspridningen är över.

Gran- och tallpollen. Foto: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska riksmuseet

Gran- och tallpollen, granpollen överst. Foto: Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska riksmuseet

Gran- och tallpollen i ljusmikroskop. Foto: Pia ÖstenssonFörstora bilden

Gran- och tallpollen i ljusmikroskop. Foto: Pia Östensson


Tall- och granpollen har luftsäckar som gör att de flyter på vattenytan och efter att det har regnat kan man i vattenpussar se en gul kant av pollen.

Gran med han- & honkottar. Foto: Pia ÖstenssonFörstora bilden

Gran med han- & honkottar. Hankottarna fortfarande röda, strax innan pollensläpp. Foto: Pia Östensson

Gran med röda honkottar och hankottar som släpper pollen. Foto: Pia ÖstenssonFörstora bilden

Gran med röda honkottar och hankottar som släpper pollen. Foto: Pia Östensson

Gran & Tall

Granen är Sveriges vanligaste skogsträd och är tillsammans med tallen ett av få vildväxande barrträd i Sverige. Granar har de största pollenkornen av alla våra träd. Längst ut på grenarna ofta högre upp i trädet syns de upprättstående, röda honblommorna. De små hanblommorna som till en början innan de släpper pollen också är röda växer längre ner.

Tall, hankotte som släpper pollen. Foto: Pia ÖstenssonFörstora bilden

Tall, hankotte som släpper pollen. Foto: Pia Östensson

Tall, hankotte snart redo för pollensläpp. Foto: Pia ÖstenssonFörstora bilden

Tall, hankotte snart redo för pollensläpp. Foto: Pia Östensson

 

 

 


Tallen är det näst vanligaste skogsträdet i Sverige. Tallens pollen är ungefär hälften så stora som granens men tillhör ändå de största av växtvärldens pollenkorn. Hankottarna är till en början gulaktiga, ju närmare pollensläpp växer de till och blir mer rödaktiga, fortfarande hårda för att sedan bli mer och mer vita och fluffigt mjuka. Honkottarna är små, runda och cirka en halv centimeter små. När pollenkornen har hittat fram växer kotten i ett år samtidigt som befruktningen sker. Ett och ett halvt år senare är fröna mogna och kotten redo att öppna sig för att sprida sina frön.

Sidan uppdaterad 2021-07-23