Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Inom kort - björkpollen från lokal blomning.

Pollensäsongen omfattar en rad olika pollenslag där de tidiga vårblommande träden har olika blomningstid. Även långt innan växterna blommar lokalt kan pollen förekomma i luften om de transporteras med sydvindar.

Björkhängen på väg att slå ut. Foto: Pia Östenson Förstora bilden

Björkhängen på väg att slå ut. Foto: Pia Östenson

Nu är snart pollensäsongen igång på riktigt i hela Sverige. I landets sydligaste delar har den pågått sedan början av februari när hassel och gråal inledde sin blomning. Nu i slutet av april är hasseln mestadels överblommad i hela sitt utbredningsområde och gråalen blommar för fullt i norra Sverige där mätstationerna både i Umeå och Piteå uppmätt måttliga och höga halter under de senaste tio dagarna. Allra längst norrut i landet väntar vi dock fortfarande på att pollensäsongen ska dra igång. Vår nyinvigda nordligaste mätstation i Kiruna har hittills bara uppmätt enstaka alpollen som troligen transporterats från blomningen något söderut.

I Syd- och Mellansverige blommar för tillfället främst sälg och alm men björken står i farstun och stampar. I Götaland blommar redan enstaka björkar i gynnade lägen och med varmt och soligt väder framöver kan sannolikt inom kort blomningen börja smyga igång också i Svealand. Men trots att björkblomningen bara är i sin inledande fas i Sverige uppmättes höga halter pollen vid många sydsvenska mätstationer redan i början av april. Detta var ett resultat av fjärrtransport från kontinentala Europa där våren 2024 varit ovanligt varm och blomningen av björk ovanligt tidig. I Stockholm uppmättes höga halter av björkpollen redan den 8 april, något som bara hänt en gång tidigare (år 1990) sedan mätningarna startade år 1973.

I norra Sverige dröjer björkens blomning ännu, men även här har fjärrtransporterade pollen börjat dyka upp vid våra mätstationer. Om sydliga vindar råder när björken kommer igång ordentligt i Syd- och Mellansverige kan fjärrtransporten komma att bli ännu större och orsaka besvär för allergiker även om våren ännu inte är långt framskriden lokalt.

Sidan uppdaterad 2024-04-24