Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollensäsongen lider mot sitt slut

De sista pollenprognoserna är levererade men pollen förekommer långt in på hösten. Flera av Sveriges mätstationer fortsätter att mäta pollenförekomsten och de presenteras i form av grafer med uppmätta halter på vår webbsida.

Malörtsambrosia. Foto: Pia ÖstenssonFörstora bilden

Malörtsambrosia. Foto: Pia Östensson

Pollensäsongen är nästan över

De sista pollenprognoserna för säsongen är levererade sedan ett tag tillbaka men nästan alla Sveriges mätsstationer har haft fällorna igång under september.

Nu annalkas kallare väder och även om det faktiskt finns pollen i luften från senblommande växter är luften lite för kall och fuktig för att pollenkornen ska nå upp till fällan. De flesta pollen som har fångats in på senare tid har kommit in med varma vindar från kontinenten så kallad fjärrtransport.

Ett fåtal mätstationer bl.a. Stockholm, Göteborg, Malmö & Umeå fortsätter att mäta så länge vädret tillåter och uppmätta halter kan följas på våra grafsidor.

Inte bara gräs och gråbo

Det är främst pollen från gräs och gråbo som förekommer. De kan förekomma långt in på hösten men vanligtvis som enstaka pollen eller i mycket låga halter. En annan art vars pollen många allergiker kan känna av är malörtsambrosian.

Malörtsambrosian blommar sent

Malörtsambrosian inleder vanligtvis sin blomning i september och kan hittas blommande långt in i november. Arten tillhör släktet Ambrosia - malörter och ingår i familjen Asteraceae — korgblommiga växter. I samma familj hittar man växter som solros, aster, maskros och gråbo.

Precis som gråbo är malörtsambrosian mycket besvärlig för många allergiker och en av de vanligaste orsakerna till allergi i till exempel USA. Det är en ganska oansenlig växt som dock kan bli nästan 2 meter hög beroende på näring- och vattentillgång.

Den har små, oansenliga blommor och som de flesta vindpollinerade växter satsar de på stor pollenproduktion i stället för färgglada blommor som ska locka insekter.

En invasiv växt från Nordamerika

Malörtsambrosian kommer ursprungligen från Nordamerika men sprider sig snabbt i andra delar av världen. Frön sprider sig bl.a. via spannmål, solrosfrön och fågelfröblandningar.

I stora delar av Europa har den blivit ett allvarligt problem. I Sverige är den ännu inte vanlig, främst för att malörtsambrosian är en ettårig växt samt en kortdagsväxt. Det vill säga den gillar inte långa ljusa nätter utan det måste vara ett visst antal mörka timmar (ca 8-9 h) per dygn för att den ska inleda sin blomning.

Eftersom den blommar sent och fröna sällan hinner mogna innan plantan dör av frost eller snöfall, minskar risken för spridning. Långa varma höstar ökar dock risken för att fröna ska hinna mogna och att plantan kan sprida sig.

Oftast låga halter

Det är sällan det registreras annat än enstaka ambrosiapollen vid våra Svenska mätstationer. I närheten av plantan kan halterna dock bli höga. Den återfinns ofta i vår närhet, speciellt under fågelmatarställen där frön från malörtsambrosia följt med fågelfröblandningarna.

Då och då händer också att varma vindar från kontinenten för med sig ofta ganska stora mängder av pollen från malörtsambrosian. Under augusti och september har vi haft två tydliga såna händelser och några av våra mätstationer har uppmätt upp till höga halter. Se våra grafer för säsongens uppmätta pollenhalter.

Sidan uppdaterad 2023-11-06