Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Alar

Alkottar. Foto: Pia Östensson

Alar är bekant för de flesta av oss genom sin förekomst längs stränder och sina små, lustiga kottar. Färre känner till att alträ har en vackert orange färgton och att den tillhör samma familj som björken.

Utbredningskarta för al

I Sverige finns två arter av al, den ena i huvudsak sydlig och den andra nordlig.

Klibbalen, Alnus glutinosa, som är den sydliga varianten, är bunden till vatten och växer ofta längs stränder av olika slag.

Gråalen, Alnus incana, förekommer även i lite torrare terräng som inslag i barrblandskog.

Tidig blomning

Alen blommar tidigt, gråal kan börja blomma redan i januari - februari milda vintrar. Klibbal blommar vanligtvis i mars - april. Normalt är alblomningen avslutad i hela landet i mitten av maj.

Mängden alpollen varierar kraftigt från år till år. Vissa år blommar alen rikligt och kan då ge upphov till mycket höga halter alpollen lokalt. Alpollen ger också allergiska besvär hos en del björkpollenallergiker.

Alnus glutinosa - al. Hanblommor. Foto: Pia Östensson

Alnus glutinosa - al. Hanblommor. Foto: Pia Östensson

Al - Alnus glutinosa. Honblommor. Foto: Pia Östensson

Al - Alnus glutinosa. Honblommor. Foto: Pia Östensson

Alpollen sett genom ett svepelektronmikroskop (SEM) och genom ett ljusmikroskop:

Pollenkorn
Pollenkorn
Sidan uppdaterad 2023-07-05
Sidan uppdaterad 2023-07-05