Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Borlänge 2021

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstart: 25 februari. Tekniskt fel 15 - 19 mars, 21 - 26 april.

Hassel, alm, sälg och vide

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2022-08-02