Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Norrköping 2019

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart: 10 februari. Tekniskt fel 3-4 mars, 22-25 mars, 5 april,7 april.

Al, björk och ek

​Mätstart: 10 februari. Tekniskt fel 3-4 mars, , 22-25 mars, 5 april,7 april.

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

 

Sidan uppdaterad 2019-09-13