Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Norrköping 2024

 

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

​Mätstart: 2 februari. Tekniskt fel: 8-10 mars, 16 april.

Hassel, alm, sälg och vide

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

Grafen visas när säsongen har startat.

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2024-04-18