Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Eskilstuna 2019

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Hassel, alm, sälg och vide

Mätstart: 25 februari

Al, björk och ek

Mätstart: 25 februari

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

Tekniskt fel 20-22 september

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2019-09-23