Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Eskilstuna 2024

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstart: 12 februari. Tekniskt fel: 12-15 april.

Hassel, alm, sälg och vide

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2024-04-18