Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Gävle 2023

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstart: 16 februari. Tekniskt fel: 24-25 april, 5-9 maj, 28-29 maj, 3-9 juni. Mätningarna avslutades 4 oktober

Hassel, alm, sälg och viden

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2023-10-06