Startsida
Logo Nturhistoriska riksmuseet

Pollengrafer Boden 2020

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Fyrkantskommunerna Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn, turas om att mäta pollen. 2020 kommer mätningar och grafer från Boden.

Al, björk och sälg/vide

Mätstart: 17/3 kl. 14:00

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia


En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2020-04-17