Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Luleå 2017

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Fyrkantskommunerna Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn, turas om att mäta pollen. 2017 kommer mätningar och grafer från Luleå.

Al, björk och sälg/vide

Mätstart: 21 mars

Gräs, syror och skräppor samt gråbo

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2017-11-01