Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Piteå 2024

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

OBS! Graferna uppdateras med en eftersläpning på en dryg vecka.

För frågor angående uppmätta halter i Piteå kontakta Pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet som ansvarar för analyserna av Piteås mätningar . Öppnas i nytt fönster.

Mätstart: 7 mars. Tekniskt fel: 28-31 mars, 1-2 april

Al, björk och sälg/vide

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

Grafen visas när säsongen har startat.

En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2024-04-09