Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollengrafer Boden 2020

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstart: 17/3 kl. 14:00. Tekniskt fel: 5-6 april, 10-14 april, 18-20 april

Fyrkantskommunerna Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn, turas om att mäta pollen. 2020 kommer mätningar och grafer från Boden.

Al, björk och sälg/vide


Gräs, gråbo samt malörtsambrosia


En, gran och tall

Sidan uppdaterad 2020-07-15