Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollen- och mögelsporgrafer Stockholm 2021

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstationen i Stockholm gör också grafer över mögelsporerna Alternaria och Cladosporium.

​Mätstart: 1 januari. Tekniskt fel 15 - 16 mars, 28 - 30 september. Mätningarna avslutade 2 december.

Hassel, alm, sälg och vide

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Mögelsporer Alternaria

Mögelsporer Cladosporium

Sidan uppdaterad 2022-10-11