Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollen- och mögelsporgrafer Stockholm 2024

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstationen i Stockholm gör också grafer över mögelsporerna Alternaria och Cladosporium.

​Mätstart: 24 januari.

Hassel, alm, sälg och vide

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

Grafen visas när säsongen har startat.

En, gran och tall

Mögelsporer Alternaria

Grafen visas när säsongen har startat.

Mögelsporer Cladosporium

Grafen visas när säsongen har startat.

Sidan uppdaterad 2024-04-12