Startsida
naturhistoriska riksmuseets logga
Logotyp för pollenrapporten

Pollen- och mögelsporgrafer Stockholm 2022

I graferna nedan får du en översiktlig bild av hur högt uppmätta dygnsvärden har nått på skalan låg, måttlig, hög och mycket hög halt.

Mätstationen i Stockholm gör också grafer över mögelsporerna Alternaria och Cladosporium.

​Mätstart: 24 januari. Tekniskt fel: 25-26 juli.

Hassel, alm, sälg och vide

Al, björk och ek

Gräs, gråbo samt malörtsambrosia

En, gran och tall

Mögelsporer Alternaria

Mögelsporer Cladosporium

Sidan uppdaterad 2023-01-04